FANDOM


Da Capo (Japanese: ~ダ・カーポ~) is an anime series.

Characters Edit

Da Capo Edit

Characters appearing in the original series are: -


 • Jun'ichi Asakura
 • Nemu Asakura
 • Sakura Yoshino
 • Miharu Amakase
  • Miharu-bot
 • Kotori Shirakawa
 • Mako Mizukoshi
 • Moe Mizukoshi
 • Misaki Sagisawa
 • Yoriko Sagisawa
 • Suginami
 • Koyomi Shirakawa
 • Tomoya Mizukoshi
 • Utamaru
 • "Fushigi-san"
 • Jun'ichi & Sakura's grandmother
 • Kanako "Mikkun" Saeki
 • Tomoko "Tomo" Morikawa
 • Izumiko Murasaki


Da Capo: Second Season Edit

Characters who first appeared in the Second Season are: -


 • Aisia
 • Kanae Kudō
 • Tamaki Konomiya
 • Nanako Saitama
 • Alice Tsukishiro
 • Akishima
 • Seba


Da Capo II Edit

Characters appearing in the first season are: -


 • Yoshiyuki Sakurai
 • Otome Asakura
 • Yume Asakura
 • Wataru Itabashi
 • Suginami
 • Koko Tsukishima
 • Nanaka Shirakawa
 • Anzu Yukimura
 • Akane Hanasaki
 • Minatsu Amakase
 • Maya Sawai


Da Capo II: Second Season Edit